AHA! Személyi Kölcsön

Valósítsa meg velünk és a  2017.05.01-től -2017.06.30-ig elérhető AKCIÓS Személyi Kölcsönnel terveit!

Reprezentatív példa*:

Kölcsönösszeg: 500 000 Ft
Futamidő: 36 hónap
Havi törlesztő részlet:16 696 Ft
Folyósítási díj: az akció időtartama alatt elengedésre kerül
Ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + 11,99% (változó kamat)
THM: 15,43%

Az akció időtartama: 2017. május 01-től 2017. június 30-ig

* A reprezentatív példa szerinti 500.000 Ft összegű hitel díja: 115 816 Ft, az adós részéről fizetett törlesztés összege: 615 816 Ft, THM: 15,43 %
A reprezentatív törlesztő-részlet a folyósítás napjától függően a fentiektől minimális mértékben eltérhet.

** A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok szerint 500 000 Ft összeg alapján és 3 éves futamidőt figyelembe véve történt. A THM számítása során az alábbi díjak, költség került figyelembe vételre: ügyleti kamat (12,19%), Go! Netezz! számla havi számlavezetési díja.

A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat.

További tájékoztatásért forduljon bizalommal bármely fiókunkhoz.

 

A személyi kölcsön

A személyi hitel konstrukció a rendszeres havi munkából származó igazolt jövedelemmel rendelkező a B3 TAKARÉK Szövetkezet és más Hitelintézetek ügyfelei hitelhez jutását kívánja szolgálni.

Hitelösszeg:

 • Minimum hitelösszeg: 100 000 Ft
 • Maximum hitelösszeg: 600 000 Ft

Kölcsön Futamideje:

 • Minimális futamidő: 12 hónap
 • Maximális futamidő: 36 hónap

Kamat: 3 havi BUBOR + 11,99%
Kamatozás:
A referencia-kamat fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR alapján kerül meghatározásra.
Az ügyleti kamat mértéke, a referenciakamat (3 havi BUBOR) változásából eredően, és azzal megegyező mértékben változik minden év január, április, július, október hónapjának első munkanapján.
Mivel a kölcsön futamideje nem haladja meg a 36 hónapot, a Kamatfelár a futamidő végéig állandó.
Kamatkedvezmény: maximum 1%  - Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláról beszedéssel való törlesztés, és 2 db/hó csoportos beszedési megbízás vagy a számlához kapcsolódó bankkártya + internet banki szolgáltatás

A kölcsön törlesztése havi részletekben, a szerződésben meghatározott napon, forintban történik. Az első törlesztő részlet esedékessége a kölcsönszerződésben meghatározott nap. A törlesztő részletnek az esedékesség napjáig jóváírásra kell kerülnie. A törlesztő részletek havi periódusos annuitással kerülnek meghatározásra. A kölcsön konkrét összege - fenti pontban megjelölt intervallumon belül - és futamideje az igénylő igényei és jövedelmi helyzete alapján, az ügyfél-minősítési és hitelkapacitás-vizsgálati eljárással, igénylésenként kerül jóváhagyásra.

A konstrukció igénylésének feltételei

A kölcsön az alábbi feltételek mellett igényelhető:

a) Devizabelföldi, természetes személy igényelheti, aki rendelkezik:
- Magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirattal (személyi igazolvány /személyazonosító igazolvány /személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és
- Egy második, személyére kiállított okmánnyal (adó- vagy TB kártya, stb.).

b) Állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik.

c) Amennyiben az igénylő nyugdíjas, úgy rendelkezik továbbá:
- nyugdíjas igazolvánnyal, és
- utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy ha a Hitelintézetnél vezetett fizetési számlára érkezik a nyugdíj, akkor az utolsó számlakivonattal.

d) Telefonnal rendelkezik (gazdaságilag aktív igénylő esetén, nyugdíjasokra nem vonatkozik):
- munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonnal (munkáltató nevén vagy címén) (alkalmazottak esetén) és
- otthoni (az igénylő nevére vagy a bejelentett állandó, vagy a bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal (előfizetéses, kártyás vagy a munkáltató által biztosított), amin elérhető az igénylő (alkalmazottak, egyéni vállalkozók, őstermelők, szellemi szabadfoglalkozásúak esetén).

Adós, Adóstárs esetében további kötelező igénylései feltételek:

e) Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelme (GYED állományú személy kölcsönigénylő nem lehet), amelynek havi nettó összege a nettó minimálbér összegét eléri

f) Az igénylőnek jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja munkaviszonyban kell állnia.

g) Elvárt minimális munkaviszony:
- Nem pályakezdő igénylő esetén: minimum 12 havi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet maximum 2 munkahelyről lehet igazolni. A munkaviszonyban legfeljebb egyszeri 30 naptári napnál nem hosszabb megszakítás lehet. (A jelenlegi munkáltató is igazolhatja az előző munkáltatónál eltöltött munkaviszonyt is. Amennyiben az igénylő alkalmazotti jogviszonya meghaladja a 3 hónapot, de nem éri el a minimálisan előírt 12 hónapot, mert előtte egyéni vállalkozó/őstermelő volt, akkor a vállalkozói/őstermelői igazolvánnyal igazolhatja előző munkaviszonyát.)
- Pályakezdő igénylő esetén (aki maximum 29. életévét töltötte be és 12 hónapnál rövidebb ideje dolgozik) az elvárt minimális munkaviszonyban folyamatosan eltöltött idő 9 hónap, amelyet a jelenlegi munkahelyről kell igazolni.

h) Határozott idejű munkaviszony esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszony lejáratától számított 6 hónapot. Az igénylő, így bizonyos esetben a minimális futamidőre igényelheti a kölcsönt. (Amennyiben a munkáltató az igénylővel időszakonként - pl. évente, félévente, stb.- újabb határozott idejű munkaszerződést köt, így gyakorlatilag folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgozik az igénylő, akkor amennyiben ez a folyamatosság minimum 3 éve fennáll, a munkaviszonyt határozatlannak tekintjük.)

i) Külföldi munkavállalás esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számított 6 hónapot. Az igénylő, így bizonyos esetben a minimális futamidőre igényelheti a kölcsönt.

j) A bemutatott közüzemi számlán (ideértve a telefonszámlát is) nincs lejárt közüzemi tartozása, és a bemutatott közüzemi számla esedékességét maximum 30 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum.

k) Az igénylő - a nyugdíjas igénylőt kivéve - legalább 2 hónapja bármely magyarországi Hitelintézetnél fizetési számlával rendelkezik vagy társtulajdonos, amit számlakivonattal, számlaszerződéssel, vagy Hitelintézeti igazolással kell igazolni.

l) Az igénylőnek a Hitelintézetnél, illetve más magyarországi Hitelintézetnél vezetett fizetési forint számláján a hó végi kényszerhitele az utolsó 2 hónapban egyszer sem volt.

m) Az igénylőnek a Hitelintézetnél nincs 30 naptári napot meghaladó késedelmes tartozása, illetve késedelmes kötelezettségvállalása.

Figyelembe vehető fedezetek:

A személyi kölcsönökhöz alapesetben a Hitelintézet az ügyféltől nem kér egyéb (pl.: ingatlan vagy zárolt betét) fedezetet.

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:
-
Kölcsönigénylő lap - A kölcsönigénylést a (leendő) adós és - ha van - adóstárs együtt, írásban, a Kölcsönigénylő lap személyi kölcsönhöz c. nyomtatványon nyújtja/nyújtják be.
- Munkáltatói jövedelem-igazolás (30 naptári napnál nem régebbi)
- Magyar hatóság által kiállított, érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány/ személy azonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány);
- Egy második, személyére kiállított, érvényes okmánnyal (adóigazolvány vagy TB kártya vagy jogosítvány, vagy útlevél, stb.);
- Gazdaságilag aktív kölcsönigénylők esetén minden esetben, és azon nyugdíjas kölcsönigénylők esetén, akik rendelkeznek számlával az utolsó 2 havi, magyarországi banknál vezetett fizetési számlakivonat (lehetőleg arról a Hitelintézetnél vezetett számláról, amelyikre a munkabér-átutalások érkeznek. Amennyiben az igénylő a Hitelintézetnél vezetteti fizetési számláját, nem kell a számlakivonatot bemutatnia, elégséges, ha a számlaszámát megadja.
- Az igénylő nevére vagy állandó lakcímére vagy bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló, kifizetett vezetékes vagy egyéb közüzemi szolgáltató részéről kiállított számlakivonat, számlalevél. A bemutatott számlakivonat, számlalevél mellett be kell mutatni a készpénz átutalási megbízás befizetését igazoló feladóvevényt, vagy a számlakivonatot, amelyről megállapítható a közüzemi szolgáltatói számlatartozás befizetésének teljesítése.
- Vállalkozói/őstermelői igazolvány;
- Vállalkozó esetén: Az utolsó lezárt évről szóló - 30 naptári napnál nem régebbi - NAV jövedelem-igazolás és az adótartozásról szóló ún. nullás igazolás (arról, hogy nincs lejárt adótartozása) annak az esetében, aki

 • nem alkalmazott,
 • akinek jövedelme alkalmazotti jogviszonyból és vállalkozásból is származik (a munkáltatói jövedelem-igazolás mellett),
 • aki a saját maga vagy családja által tulajdonolt cégben alkalmazott (a munkáltatói jövedelem-igazolás mellett).

- Nyugdíjas esetén:

 • nyugdíjas igazolvány;
 • nyugdíjszelvény vagy - ha számlára érkezik a nyugdíj, akkor - az utolsó számlakivonat is, amelyen a nyugdíjjóváírás szerepel.

- Külföldi munkavállalás esetén (amennyiben az igénylő nem magyar cég külföldi telephelyén dolgozik) (a munkáltatói jövedelem-igazoláson túl) amennyiben az érintett országban előírás, kötelező:

 • tartózkodási engedély,
 • munkavállalási engedély

Miért előnyös?

Azért, mert

-       a hitelösszeg szabadon felhasználható,

-       az akció ideje alatt folyósítási díj nélkül érhető el,

-       kedvező havi díjú számlacsomag igényelhető mellé.

 

A személyi kölcsön akcióról az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

Akciós személyi kölcsön hirdetménye

 

A lakossági hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet Aktív Üzletági hirdetménye

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a B3 TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban, ahol a személyi kölcsönre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll.