B3 Bázis számla

A B3 Bázis számlát Önnek ajánljuk, ha vállalkozása alapvetően forint forgalmat bonyolít, mindennapi üzletmenetéhez kapcsolódóan aktívan használja vállalkozói számláját.

Ha jelentős forint forgalmat és/vagy kisebb devizaforgalmat bonyolít vállalkozása, a B3 Bázis számlát Önnek ajánljuk. Pénzforgalmi számlájához hozzáférhet akár otthonról, vagy irodájából Internet-, vagy Homebankon keresztül.

Az alapszámlához kapcsolódó szolgáltatások:

  • Forint átutalási megbízás (eseti és csoportos)
  • Készpénz be- és kifizetés
  • Devizaátutalási megbízás forintszámláról
  • Betétlekötés
  • Betétlekötés módosítása
  • Betétfelmondás
  • VIBER megbízás
  • Tartós átutalási megbízások kezelése
  • Beszedési megbízás indítása

Díjmentesen igényelhető Netbank szolgáltatásunk mellett, e számlatípus választása esetén az elektronikusan benyújtott eseti vagy rendszeres átutalási megbízásai kedvező kondíciókkal teljesülnek.

Amennyiben vállalkozásának kereskedelmi egységei vannak, és szeretne elektronikus kártyaelfogadó eszközzel (POS terminál PIN PAD-dal) bankkártyát is fizetési eszközként elfogadni, lehetőség van POS terminálok igénylésére is.

Miért is jó ez? Azért, mert:

-          a bankkártyával fizető ügyfelek jellemzően nagyobb összegben vásárolnak, mint a készpénzzel fizető ügyfelek, így akár forgalomnövelő hatás is elérhető,
-           a korszerű elszámolási rendszernek köszönhetően meggyorsul a pénzkezelés,
-           az elfogadói eszközök telepítésével növelheti az üzlet technikai ellátottságát

Pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan likviditási problémáinak kiküszöbölésére folyószámlahitel keretet igényelhet. Megtakarításait lekötött betétben helyezheti el.

A bankszámlához igényelhető bankkártya, mely az Ön döntése alapján lehet MasterCard Business, vagy MasterCard Electronic Business bankkártya. Az egész világon - a MasterCard kártyatársaság logójával ellátott helyeken - biztonságosan vásárolhat és pénzt vehet fel bankkártyájával, az SMS Kártyafigyelő szolgáltatásnak köszönhetően.

A bankszámla megnyitáshoz szükséges dokumentumok

Gazdasági társaságok esetében

-       személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély
-       lakcímet igazoló hatósági igazolvány
-       30 napnál nem régebbi cégkivonat
-       közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
-       társasági szerződés, Alapító okirat
-       új társaságoknál adószámról kiadott igazolás, és tanúsítvány
-       KSH által kiadott egységes statisztikai szám

Gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezetek esetében

-       adott szervezetre vonatkozó alakiságokkal rendelkező létesítő okirat vagy alapszabály olyan eredeti példánya, amelyen a nyilvántartó bíróság, vagy -       ha a szervezet létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság eredeti igazolása szerepel a szervezet bejegyzés iránti kérelmének átvételéről;
-       már létrejött szervezet esetén számlanyitása esetén 1 hónapnál nem régebbi, a nyilvántartó bíróság vagy más hatóság által kiállított, a szervezetre vonatkozóan fennálló adatokat tartalmazó, hitelesített (kibocsátó bíróság vagy hatóság által aláírt és lepecsételt) dokumentum,
-       közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített, eredeti aláírási címpéldány (aláírás-minta);
-       adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza);
-       KSH által kiadott egységes statisztikai szám (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza).

Egyéni vállalkozó esetében

-       személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély
-       lakcímet igazoló hatósági igazolvány
-       vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói igazolvány iránti kérelem beadását igazoló dokumentum;
-       NAV (korábban: APEH) által az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (csak az 1998. július 1. előtt indult vállalkozónál);
-       tevékenység végzéséhez szükséges más eredeti igazolvány

Kinek javasoljuk?

Jellemzően közepes méretű vállalkozások számára, akik nagyobb fizetési forgalmat bonyolítanak, s így a bankköltségük túlnyomó hányadát a tranzakciós költség képezi.

A B3 Bázis számla kondícióit az alábbi hirdetményben érheti el:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet passzív üzletági hirdetménye

A termék az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.