Beruházási hitel

A beruházási hitel a vállalkozások fejlesztéseinek, beruházásainak megfelelő formában, hosszútávon történő finanszírozására szolgáló hiteltípus.

A különböző vállalkozási célú, hosszútávon megtérülő fejlesztések megvalósításához, a tárgyi eszközök körébe tartozó vagyoni eszközök (gépek, berendezések, épületek, építmények) beszerzésének, felújításának, bővítésének, korszerűsítésének finanszírozására a Takarékszövetkezet beruházási és/vagy fejlesztési hitelt biztosít.

A hitelkonstrukció igénylésének feltétele:

A B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámla (meglévő, vagy igényléssel egyidejűleg megnyitott).

Kölcsönigénylők köre:
-  
jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
-  szövetkezetek,
-  egyéb gazdálkodó szervezetek,
-  egyéni vállalkozók,
-  mezőgazdasági őstermelők,
-  egyéni cégek.

A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Takarékszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

Figyelembe vehető fedezetek:

-       az elnyert támogatáson alapított zálogjog;
-       ingatlanon alapított zálogjog;
-       ingó vagyontárgyon, jogon, követelésen alapított zálogjog;
-       garancia és készfizető kezesség;
-       egyéb pénzügyi biztosíték (készpénz-, értékpapír óvadék).

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

-          Hiteligénylő lap;
-          Kiegészítő adatlap;
-          Cégdokumentumok (társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány);
-          Közjegyzői cégaláírási nyilatkozat (aláírásra jogosultak részéről);
-          Utolsó két lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói;
-          Főkönyvi kivonat (elmúlt két év ill. aktuális év utolsó lezárt negyedéve/hónapja);
-          30 napnál nem régebbi NAV-, TB-, VPOP- együttes igazolás, valamint Önkormányzati igazolás helyi adók befizetéséről, amennyiben nem együttes igazolás kerül benyújtásra);
-          Bankinformáció számlát vezető pénzintézettől, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlákról kivonat (eredeti 30 napnál nem régebbi banki igazolás szükséges);
-          Pénzforgalmi terv a hitel lejáratáig (szöveges és számszaki);
-          A hitelcél igazolására szolgáló beruházási dokumentumok (adás-vételi szerződés, építési dokumentációk, hatósági engedélyek);
-          Meglévő önerő igazolása.

A hitelkonstrukció igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokért keresse bizalommal a B3 TAKARÉK fiókjait!

Miért előnyös?

-          a beruházással, fejlesztéssel javítható az üzleti aktivitás,
-          ütemezett törlesztésű, akár 10 év futamidejű hitel,
-          a beruházás megvalósításának időszaka alatt a tőketörlesztésre türelmi időszak igényelhető.

A Beruházási hitel konstrukcióiról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye