CSOK módosítások

 1.)               Új lakás vásárlás

Változás, hogy gazdálkodó szervezettől történő új lakás vásárlás esetén még használatba vételi engedéllyel nem rendelkező lakásnál is lehet kérelmet CSOK befogadni, a kérelmet elbírálni, CSOK szerződést kötni, de a kedvezményt csak egy összegben a használatbavételi engedély kiadása után lehet folyósítani. Ez esetben a lakás lakhatásra való alkalmasságát a folyósítást megelőzően kell megvizsgálni.

 

2.)               Több lakásból álló osztatlan közös tulajdon

Több lakásból álló osztatlan tulajdon esetén a korábbi szabályok szerint nem lehetett CSOK-kal sem új lakást, sem használtat vásárolni, építeni, mert érvényesült az a szabály, hogy csak az igénylők szerezhetnek tulajdont a lakásban. Változás, hogy ilyen esetben, ha a lakások tulajdoni viszonyai közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással rendezett, úgy az ilyen lakások megvásárolhatók CSOK-kal, vagy építhetők a CSOK igénybe vételével.

A fenti szabályt a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által az új szabály hatályba lépése előtt a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a CSOK kérelem bírálatára vonatkozó újabb díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.

 

3.)               Új lakás építője

Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

 

4.)               CSOK nyújtása magas készültségi fokú lakásépítés esetén

2017. január 1-éig magas készültségi fokú építkezések esetében az otthonteremtési kedvezmény a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető.

A fenti szabályt 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által az új szabály hatálybalépését megelőzően az építkezés magas készültségi fokára hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a bírálattal összefüggő díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.

2017. január 1-jét követően a CSOK a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

 

5.)               Gyámság alatt álló gyermek

A CSOK-ot igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.

 

6.)               Építő közösség

Építőközösség tagjaként a családi otthonteremtési kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.

 

7.)               Szolgálati jogviszony

Amennyiben a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében, - ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is - a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt, az nem jelenti a CSOK igénybe vétele miatti bentlakási kötelezettség megsértését.

 

8.)               Gyermek

25. életév betöltéséig gyermek a gyermek

 

9.)               12. betöltött heti terhességtől gyermek

Meglévő gyermeknek minősül a 12. hetet betöltött magzat is.

 

10.)           Adó-visszatérítési támogatás

Az adó-visszatérítési támogatás esetében is általában - a CSOK szabályait kell alkalmazni, kivéve a gyermekkel kapcsolatosakat és a befogadható legkorábbi számla kiállítás dátumát.

 

11.)           Lakcímkártya

A kedvezmény utolsó részfolyósítását követő 30 nap helyett 90 napon belül kell bemutatnia az ügyfélnek a lakcímkártyát.

 

12.)           Ismételt igénylés

Amennyiben korábban az ügyfél befogadott kérelme azért lett elutasítva, mert
-          az építkezés magas készültségi fokú vagy,
-          több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban áll
úgy az elutasított kérelmet újból benyújthatja az ügyfél és az újabb bírálatért költséget, díjat nem lehet tőle kérni. Az ismételt bírálat során az ügyféltől újból nem kérhetők be a szükséges hatósági igazolások. Amennyiben a támogatásra az új szabályok szerinti bírálat alapján az igénylő jogosult úgy annak folyósítása akkor sem tagadható meg, ha a lakáscél időközben már megvalósult