Diák számla

Ha betöltötted a 14. életévedet, de még nem vagy 26 éves, akkor a Diák számlával most kézbe veheted pénzügyeidet!

Ha felsőoktatási intézményben tanulsz tovább, a beiratkozáskor szükséged lesz egy bankszámlára, amire az intézmény az ösztöndíjadat utalhatja, amire a diákmunkából származó jövedelmed, vagy akár igénylés esetén a Diákhiteled érkezhet.

A Diák számla egy teljes körű szolgáltatásokat biztosító lakossági bankszámla, melynek nyitására 14-26 éves kor közötti, rezidens ügyfelek számára van lehetőség. A számlanyitáshoz érvényes diákigazolványra van szükség, vagy annak hiányában iskolalátogatási igazolással szükséges igazolni a tanulói, hallgatói jogviszonyt. A számlacsomag igénybevételére jogosító életkor betöltését követően számlacsomagot kell módosítani, melyhez választásod szerint többféle számlaterméket biztosítunk. A hallgatói jogviszony megszűnését követően a bankszámla kondíciói - díjcsomag módosítási igény hiányában - az Alap számlacsomagra vonatkozó kondíciókra módosulnak.

A bankszámlához díjmentesen igényelhető Netbank. A számlához Maestro Ifjúsági bankkártya kérhető.
A Diák számla, a mindenkori passzív üzletági Hirdetményben meghatározott minimum összeg befizetése mellett, és a megjelölt feltételek teljesülése esetén nyitható meg. Nagykorú számlatulajdonos által megadható bankszámla feletti rendelkező is.
Amennyiben a számlanyitás a 18. életév betöltését megelőzően történik, szükséges a törvényes képviselő személyes megjelenése és a képviseleti jogot igazoló dokumentumok bemutatása.

A számlanyitáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:
- személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély,
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás

Korlátozottan cselekvőképes kiskorú esetén:
- a szülő, törvényes képviselő státuszának megállapítására alkalmas dokumentum (pl: születési anyakönyvi kivonat, gyámhatósági határozat)

Kinek javasoljuk?
Azon 14 és 26 év közötti diák ügyfeleinknek, akik önállóan szeretnék kezelni pénzügyeiket és tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, amit a számlanyitáskor igazolni tudnak a fent megjelölt módon.

A Diák számla kondíciói az alábbi hirdetményben érhető el:
A B3 TAKARÉK Szövetkezet passzív üzletági hirdetménye