EFOP-5.1.1-17

Gyermekvédelem? Ifjúság- és családügy? Mi támogatjuk.

Európai uniós forrású hitelünket az egészségüggyel, közneveléssel, gyermekvédelemmel foglalkozó vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében hoztuk létre.

Hitelprogram célja:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások - összhangban a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

Beadási határidő: 2018.01.15- 2020.09.01.

Kérelem benyújtása:

  • A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.

A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfb.hu honlapon teszi közzé

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1,37 milliárd Ft

Kölcsönfelvevők köre: mikro, kis- és középvállalkozások

Kölcsön összege: Minimum 1 millió Ft, maximum 4 millió Ft

Saját forrás: Legalább 10%

Kamat:0%

Kölcsönfelhasználása

- olyan eszköz beszerzése, amely közvetlenül kapcsolódik:

o egészségügyi, vagy foglalkozási rehabilitációs vagy szociális szolgáltatás nyújtásához,

o rehabilitációs célú eszközök gyártásához, forgalmazásához, bérbe adásához

- humán erőforrás fejlesztés keretében képzés, továbbképzés, szakmai képzés, amely növeli a szolgáltatás hozzáadott értékét, tréning, workshop, tanácsadás, coaching.

- konferencián, szakmai kiállításon résztvevőként vagy kiállítóként való részvétel,

- megváltozott munkaképességű emberek munkájához kapcsolódó munkaállomások kialakítása

Futamidő: 5 év

Rendelkezésre tartási idő:

A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami 6 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a Türelmi Idő csökkentésének a terhére történhet).

Projekt megvalósulásának határideje:

A projekt megvalósítását a Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható

 

Pályázat részleteiről itt olvashat: https://www.palyazat.gov.hu/efop-511-17-pnzgyi-eszkz-1