Lakossági folyószámlahitel

Előre nem várt kiadások? Átmeneti pénzügyi problémák? A bankszámlájához igényelt folyószámla hitelkeret gyors megoldást jelenthet a mindennapokban.
A lakossági folyószámlahitel az Ön B3 TAKARÉK Szövetkezetnél kezelt lakossági bankszámlája mellé igénylehető, a számlavezető fiókjában. Az engedélyezett hitelkeret terhére, a keretösszeg erejéig átutalásai, egyéb megbízásai akkor is teljesítésre kerülnek, ha arra a számlaegyenlege már nem nyújtana elegendő fedezetet. A hitelkeret hozzáférhető bankkártyával is, így pozitív számlaegyenleg hiányában is megvalósítható egy számla kiegyenlítése, vagy akár a készpénz felvétel.

A korábban már felhasznált hitelkeret összege a bankszámlára érkező jóváírások révén automatikusan feltöltődik. Az e módon visszatöltött pénzösszeg a futamidő alatt akár folyamatosan felhasználható. A keretösszeg feltöltését így Ön is ütemezheti. Az egy éves futamidőt követően a hitelkeret felülvizsgálatot követően meghosszabbítható.

A hitelkonstrukció igénylésének feltételei:

A hitelkeretet azok a Hitelintézetnél fizetési számlával rendelkező személyek vehetik igénybe, akiknek

 • a fizetési számlájukra rendszeres jóváírás (jellemzően munkából/életjáradékból/nyugdíjból származó jövedelem) érkezik, vagy
 • eddig más hitelintézetnél vezetett számlára érkezett a jövedelme, de 1 jóváírás már a Hitelintézetnél nyitott fizetési számlára érkezett.

Az hiteligénylő hitelezhetőségének alapfeltételei:

 • nagykorú, deviza belföldi
 • amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal
 • amennyiben egyéni vállalkozó rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal, vagy KEKH által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, vagy jegyzői igazolással
 • őstermelő esetén rendelkezik őstermelői igazolvánnyal
 • állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik
 • munkabér/nyugdíj jellegű jóváírása három hónapja a fizetési számlájára érkezik, vagy eddig más hitelintézetnél vezetett számlára érkezett a munkabér/nyugdíj jellegű jóváírása, de 1 jóváírás már a Hitelintézetnél nyitott fizetési számlára érkezett vagy a hitel fedezeteként óvadékot helyez el
 • Élő státussal nem szerepel sem a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) hitelmoduljában, sem annak bankkártya-moduljában, illetve lezárt státusa 36 hónapnál régebbi.

Figyelembe vehető fedezetek:

A lakossági személyi kölcsönhöz egyedi esetben a Hitelintézet az ügyféltől  kérhet egyéb (pl.: ingatlan vagy zárolt betét) fedezetet.

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Magyar állampolgár esetén: magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), EU állampolgárok esetén: útlevél és magyarországi lakcímet igazoló okmány és
 • egy második, az igénylő személyére kiállított okmány (adó- vagy TAJ kártya vagy jogosítvány vagy útlevél, stb.).
 • Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat (arról a fizetési számláról, amelyikre a munkabér, illetve nyugdíjátutalások eddig érkeztek, amennyiben más hitelintézetnél fennálló számlahitel tartozását kívánja átvállaltatni.)
 • Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány, vagy KEKH által kiállított hatósági bizonyítvány, vagy jegyzői igazolás
 • Őstermelő esetén: őstermelői igazolvány
 • Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány

Miért előnyös?

 • a hitelösszeg szabadon felhasználható hitelcél megjelölése nélkül
 • a hitelkeret egyszerűen hozzáférhető és törleszthető,
 • a visszatöltött keret a lejáraton belül szükség esetén újra felhasználható

A Lakossági folyószámlahitel konstrukcióról, illetve a lakossági hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye

Szerződés minták:

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez