Rulírozó hitel

A rulírozó hitel, olyan forgóeszköz célra nyújtott rugalmas hitelkeret, ahol a hitel igénybevétele és visszatöltése az Ügyfél kezdeményezése alapján történik.

A rulírozó hitel megoldás nyújt a vállalkozások átmeneti, esetleges szezonalitással, vagy egy elnyert pályázat előfinanszírozásával összefüggő forrásszükségletének eseti és rendszeres biztosítására. A rulírozó hitellel a vállalkozás - a hitel lejáratáig - a visszafizetés arányában ismételten igénybe veheti a rendelkezésre bocsátott hitelkeret teljes összegét.

Ebben a hiteltípusban ötvöződnek a folyószámlahitel és az eseti hitel előnyei.

A hitelkonstrukció igénylésének feltétele:

A B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámla (meglévő, vagy igényléssel egyidejűleg megnyitott).

Kölcsönigénylők köre:

-    jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
-    szövetkezetek,
-    egyéb gazdálkodó szervezetek,
-    egyéni vállalkozók,
-    mezőgazdasági őstermelők,
-    egyéni cégek.

A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Takarékszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

Figyelembe vehető fedezetek:

-       ingatlanon alapított zálogjog;
-       ingó vagyontárgyon, jogon, követelésen alapított zálogjog;
-       garancia és készfizető kezesség;
-       egyéb pénzügyi biztosíték (készpénz-, értékpapír óvadék).

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

-          Hiteligénylő lap;
-          Kiegészítő adatlap;
-          Cégdokumentumok (társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány);
-          Közjegyzői cégaláírási nyilatkozat (aláírásra jogosultak részéről);
-          Utolsó két lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói;
-          Főkönyvi kivonat (elmúlt két év ill. aktuális év utolsó lezárt negyedéve/hónapja);
-          30 napnál nem régebbi NAV-, TB-, VPOP- együttes igazolás, valamint Önkormányzati igazolás helyi adók befizetéséről, amennyiben nem együttes igazolás kerül benyújtásra);
-          Bankinformáció számlát vezető pénzintézettől, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlákról kivonat (eredeti 30 napnál nem régebbi banki igazolás szükséges);
-          Pénzforgalmi terv a hitel lejáratáig (szöveges és számszaki).

A hitelkonstrukció igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokért keresse bizalommal a B3 TAKARÉK fiókjait!

Miért előnyös?

-          a hitelkeret egyszerűen hozzáférhető és törleszthető,
-          a törlesztés nagysága és időpontja a hitelszerződésben nem meghatározott, az egyedül a cég pillanatnyi likviditási helyzetétől és a menedzsment döntésétől függ,
-          hitelcéltól függően akár szabadon is felhasználható,
-          kamatot csak a ténylegesen hitelként felhasznált összeg után kell megfizetni.

A Rulírozó hitel konstrukcióiról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye