Takarékhitel Plusz

A Takarék Hitel Plusz hitelkonstrukció keretében éven túli beruházási és forgóeszközhitelek igényelhetők.

A termékhez automatikusan kapcsolódik a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, emiatt a szokásosnál kevesebb tárgyi fedezet is elegendő lehet, valamint a hitel kedvező kamatfeltételek mellett igényelhető a Növekedési Hitelprogram keretében is.

A hitelt olyan, legalább 2 teljes év lezárt működéssel rendelkező devizabelföldi gazdasági társaságok valamint szövetkezetek igényelhetik, amelyek éves nettó árbevétele eléri a 10 millió forintot és a Számviteli törvény szabályai szerint Éves beszámolót, vagy Egyszerűsített éves beszámolót készítenek.

A hitelkonstrukció igénylésének feltétele:

A B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámla (meglévő, vagy igényléssel egyidejűleg megnyitott)

Kölcsönigénylők köre:

-          jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
-          szövetkezetek
melyek legalább két éve működnek és nincs lejárt köztartozásuk, illetve hitelkölcsön vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozásuk.

A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Takarékszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

Figyelembe vehető fedezetek:

-       ingatlanon alapított zálogjog;
-       ingó (5 évesnél nem régebbi, egyedileg azonosítható) vagyontárgyon alapított zálogjog;
-       garancia;
-       szükség esetén a tulajdonos készfizető kezességvállalása

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

-          Hiteligénylő lap;
-          Kiegészítő adatlap;
-          Cégdokumentumok (társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány);
-          Közjegyzői cégaláírási nyilatkozat (aláírásra jogosultak részéről);
-          Utolsó két lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói;
-          Főkönyvi kivonat (elmúlt két év ill. aktuális év utolsó lezárt negyedéve/hónapja);
-          30 napnál nem régebbi NAV-, TB-, VPOP- együttes igazolás, valamint Önkormányzati igazolás helyi adók befizetéséről, amennyiben nem együttes igazolás kerül benyújtásra);
-          Bankinformáció számlát vezető pénzintézettől, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlákról kivonat (eredeti 30 napnál nem régebbi banki igazolás szükséges);
-          Pénzforgalmi terv a hitel lejáratáig (szöveges és számszaki);
-          A hitelcél igazolására szolgáló számviteli dokumentumok;
-          A hitelcél igazolására szolgáló beruházási dokumentumok (adás-vételi szerződés, építési dokumentációk, hatósági engedélyek);
-          Meglévő önerő igazolása.

A hitelkonstrukció igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokért keresse bizalommal a B3 TAKARÉK fiókjait!

Miért előnyös?

-          kedvező kamatozás,
-          akár 120 hónapos futamidő (hitelcéltól függően)

A Takarékhitel plusz konstrukcióiról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye