Támogatások előfinanszírozása

Ne várjon ha nem muszáj!
A területalapú támogatásokat előfinanszírozó konstrukcióval Ön is mindent a maga idejében végezhet el. Szabadon felhasználható kölcsönösszeg, tárgyi fedezet nélkül. Egyszerűen, gyorsan  akkor, amikor Önnek szüksége van rá!

Miért előnyös a konstrukció?

Azért, mert
- az igényelt kölcsönösszeg szabadon felhasználható,
- nincs szükség tárgyi fedezetre,
- minimális dokumentációs igény
- a visszafizetés elsődleges forrása a kifizető szerv által utalt támogatás összege,
- az előfinanszírozás igénylése már az adott évi támogatási kérelem Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) történő benyújtása előtt megtörténhet

A támogatásra jogosultak köre
Európai Uniós forrásból és Központi Költségvetésből előfinanszírozható támogatásokra (egységes területalapú támogatás, zöldítés komponens, termeléshez kötött támogatás, átmeneti nemzeti támogatás, fiatal termelő támogatása) jogosult, az MVH nyilvántartásában regisztrált mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók.

Előfinanszírozható közvetlen támogatások köre
-
egységes területalapú támogatás,
- zöldítés komponens,
- termeléshez kötött támogatások,
- átmeneti nemzeti támogatások, 
- fiatal termelők támogatása

Az igénylés feltételei
- jogszerű földhasználat,
- aktív gazda státusz,
- köztartozás mentesség,
- mezőgazdasági tevékenység folytatása,
- MVH regisztráció,
- MVH felé bejelentett támogatási célszámla, adott támogatásra való jogosultság és az adott támogatási forma részletes feltételeinek való megfelelés,
- B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett számla,
- köztartozás mentesség,
- az igénylő ellen nem folyik MVH által indított eljárás jogosultatlanul igénybe vett támogatás vagy egyéb okok miatt,
- az igénylő ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolás,
- az igénylőnek nincs lejárt KHR tétele,
- hitelképesség

Szükséges dokumentumok köre

Gazdálkodó szervezet esetén:
- társasági szerződés vagy alapító okirat vagy alapszabály 
- cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta,
- cégbírósági tanúsítvány (induló vállalkozás esetén),
- 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat vagy annak hiteles másolata (működő vállalkozás esetén)
- (Amennyiben a gazdálkodó szervezet az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó tevékenységét a cégbejegyzést megelőzően már megkezdte, és ezt a cégbejegyzés kérelmezésével egyidejűleg az Agrárkamaránál is bejelentette, úgy a cégbejegyzés megtörténtéig az Agrárkamara ideiglenes nyilvántartásba vételéről szóló igazolás is elfogadható.)
- adóbejelentkezési lap, vagy az adószám igazolása,
- vállalkozás képviselőjének személyazonosító okmányai

Egyéni vállalkozó esetén:
- egyéni vállalkozói igazolvány vagy az önkormányzat által kiadott eredeti, pecsétes és jegyző/jegyző nevében aláírt igazolás vagy hatósági bizonyítvány,
- személyazonosító igazolvány,
- adóbejelentkezési lap, vagy az adószám igazolás,
- agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba vételről szóló igazolás

Őstermelő esetén
- érvényes őstermelői igazolvány

Valamennyi gazdálkodási forma esetében
- MVH regisztrációs igazolás
- Támogatási célszámla bejelentésének visszaigazolása
- Tárgyévet megelőző évi támogatási határozat és mellékletei
- Amennyiben a tárgyévet megelőző támogatási határozat és mellékletei nem állnak rendelkezésre, számlakivonat, melyen igazolni tudja, az előző évi támogatás kiutalását
- Amennyiben a tárgyévet megelőző támogatási határozat és mellékletei nem állnak rendelkezésre, tárgyévi támogatási igénylés
- Jogszerű földhasználat igazolása
- Állattartáshoz kapcsolódó támogatás esetén, rendelkeznie kell állatlétszámról szóló Hatósági bizonyítvánnyal (ENAR)

Igényelhető kölcsönösszeg
Az előfinanszírozott összeg SAPS + zöldítés esetén:
53 000 Ft /ha - 60 000 Ft /ha *

Egyéb közvetlen agrártámogatás esetén:
a támogatási összeg 80-90%-a de kiegészítő fedezettel akár 100 % is lehet

Igényelhető minimum és maximum kölcsönösszeg: nincs meghatározva

* A tényleges finanszírozás összege függ a jogszabályokban és belső termékszabályzatban előírt feltételektől és a hitelbírálati folyamat eredményétől.

A kölcsön fő jellemzői
A kölcsön végső lejárata: 2018. július 30.

Kamatfizetés:
negyedévente esedékes, mértéke 3 havi BUBOR + 4% / év

Egyéb költségek:
- egyszeri kezelési költség: 1% min. 10 000 Ft
- egyszeri hitelbírálati díj: 0,75%, min. 20 000 Ft, de max. 100 000 Ft

Fedezet:

A B3 TAKARÉK-nál vezetett bankszámlán jóváírásra kerülő támogatási összeg.

Kiegészítő biztosíték, amennyiben szükséges:
Lehet ingatlan, vagy az AVHGA 80%-os készfizető kezessége, amennyiben az igénylő használatában lévő terület tulajdoni aránya nem éri el az 50%-ot.


 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak.

A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A kölcsön igénylésének feltételeiért, és további részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal bármely fiókunkhoz, vagy tekintse meg weboldalunkat és vonatkozó hirdetményünket.

A B3 TAKARÉK szövetkezet aktív hirdetményei