Elszámolási és forintosítási információk

Ezen az oldalon szeretnénk Önnek a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával és a devizahitelek forintosításával, illetőleg a fair bankrendszerről szóló jogszabályokkal és a vonatkozó törvények által előírt kötelező tartalmakkal kapcsolatosan információt nyújtani.

Az itt elhelyezett dokumentumokból Ön naprakész információt szerezhet a mindezekkel kapcsolatos teendőiről.

Az oldal tartalmát folyamatosan frissítjük, így ön mindig az aktualizált, naprakész állapotot tükröző tájékoztatókat találja meg itt.

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről kedvezményes árfolyamon végtörlesztett ügyletekre

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztatás tartozásra levont összegről

 

Elszámolási és forintosítási információk a Magyar Nemzeti Bank honlapján:

 

Részletes elszámolás megküldését igénylő nyomtatvány

Amennyiben Ön elektronikus formában kéri a tájékoztatás megküldését, kérjük a fenti nyomtatványt szíveskedjen kitölteni és eljuttatni takarékszövetkezetünkhöz akár személyesen, akár postai úton.

 

Tájékoztató levél mellékletek megküldéséről

Tájékoztatás lakossági forint alapú és deviza alapúnak nem minősülő devizaszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

 

Deviza- és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslatai

Polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége itt (link: http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok) található.

F1 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 1.

F2 fogyasztói kérelem - Panasz el nem késettségének megállapítása iránti kérelem

F3 fogyasztói kérelem - Kötelezettség fennállása

F4 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 2.

F5 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértő PBT döntés hatkiv. helyzése iránti kérelem

 

Az elszámolással kapcsolatos nyilatkozat-, kérelem- és igazolásminták

 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták:

 

A jogelőd takarékszövetkezetek által 2015.08.31-ig közzétett tájékoztatók és nyilatkozatok

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet:

Balaton-felvidék és Vidéke Takarékszövetkezet:

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet:

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet:

Forrás Takarékszövetkezet:

Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet:

Kaposmenti Takarékszövetkezet:

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet:

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet

Zirci Takarék:

 

Panaszkezelés