Támogatások előfinanszírozása

Ne várjon ha nem muszáj!
A területalapú támogatásokat előfinanszírozó konstrukcióval Ön is mindent a maga idejében végezhet el. Szabadon felhasználható kölcsönösszeg, tárgyi fedezet nélkül. Egyszerűen, gyorsan  akkor, amikor Önnek szüksége van rá!

Miért előnyös a konstrukció?

Azért, mert
- az igényelt kölcsönösszeg szabadon felhasználható,
- nincs szükség tárgyi fedezetre,
- a visszafizetés elsődleges forrása a kifizető szerv által utalt támogatás összege,
- az előfinanszírozás igénylése már az adott évi támogatási kérelem MÁK-hoz történő benyújtása előtt megtörténhet

A támogatásra jogosultak köre
Európai Uniós forrásból és Központi Költségvetésből előfinanszírozható támogatásokra (egységes területalapú támogatás, zöldítés komponens, termeléshez kötött támogatás, átmeneti nemzeti támogatás, fiatal termelő támogatása) jogosult, a MÁK nyilvántartásában regisztrált mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók.

Előfinanszírozható közvetlen támogatások köre
-
egységes területalapú támogatás,
- zöldítés komponens,
- termeléshez kötött támogatások,
- átmeneti nemzeti támogatások, 
- fiatal termelők támogatása

Az igénylés feltételei
- jogszerű földhasználat,
- aktív gazda státusz,
- köztartozás mentesség,
- mezőgazdasági tevékenység folytatása,
- MÁK regisztráció,
- MÁK felé bejelentett támogatási célszámla, adott támogatásra való jogosultság és az adott támogatási forma részletes feltételeinek való megfelelés,
- B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett számla,
- köztartozás mentesség,
- az igénylő ellen nem folyik MÁK által indított eljárás jogosultatlanul igénybe vett támogatás vagy egyéb okok miatt,
- az igénylő ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolás,
- az igénylőnek nincs lejárt KHR tétele,
- hitelképesség

Szükséges dokumentumok köre

Gazdálkodó szervezet esetén:
- társasági szerződés vagy alapító okirat vagy alapszabály 
- cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta,
- cégbírósági tanúsítvány (induló vállalkozás esetén),
- 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat vagy annak hiteles másolata (működő vállalkozás esetén)
- (Amennyiben a gazdálkodó szervezet az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó tevékenységét a cégbejegyzést megelőzően már megkezdte, és ezt a cégbejegyzés kérelmezésével egyidejűleg az Agrárkamaránál is bejelentette, úgy a cégbejegyzés megtörténtéig az Agrárkamara ideiglenes nyilvántartásba vételéről szóló igazolás is elfogadható.)
- adóbejelentkezési lap, vagy az adószám igazolása,
- vállalkozás képviselőjének személyazonosító okmányai

Egyéni vállalkozó esetén:
- egyéni vállalkozói igazolvány vagy az önkormányzat által kiadott eredeti, pecsétes és jegyző/jegyző nevében aláírt igazolás vagy hatósági bizonyítvány,
- személyazonosító igazolvány,
- adóbejelentkezési lap, vagy az adószám igazolás,
- agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba vételről szóló igazolás

Őstermelő esetén
- érvényes őstermelői igazolvány

Valamennyi gazdálkodási forma esetében
- MÁK regisztrációs igazolás
- Támogatási célszámla bejelentésének visszaigazolása
- Tárgyévet megelőző évi támogatási határozat és mellékletei
- Amennyiben a tárgyévet megelőző támogatási határozat és mellékletei nem állnak rendelkezésre, számlakivonat, melyen igazolni tudja, az előző évi támogatás kiutalását
- Amennyiben a tárgyévet megelőző támogatási határozat és mellékletei nem állnak rendelkezésre, tárgyévi támogatási igénylés
- Jogszerű földhasználat igazolása
- Állattartáshoz kapcsolódó támogatás esetén, rendelkeznie kell állatlétszámról szóló Hatósági bizonyítvánnyal (ENAR)

Igényelhető kölcsönösszeg
Az előfinanszírozott összeg SAPS + zöldítés esetén:
53 000 Ft /ha - 60 000 Ft /ha *

Egyéb közvetlen agrártámogatás esetén:
a támogatási összeg 80-90%-a de kiegészítő fedezettel akár 100 % is lehet

Igényelhető minimum és maximum kölcsönösszeg: nincs meghatározva

* A tényleges finanszírozás összege függ a jogszabályokban és belső termékszabályzatban előírt feltételektől és a hitelbírálati folyamat eredményétől.

A kölcsön fő jellemzői
A kölcsön végső lejárata: 2019. július 30.

AKCIÓS kondíció 2018. július 15-ig

Kamatfizetés:
negyedévente esedékes, mértéke 3 havi BUBOR + 3% / év

Egyéb költségek:
- egyszeri kezelési költség: 0,75% min. 10 000 Ft
- egyszeri hitelbírálati díj: 0,5%, min. 20 000 Ft, de max. 100 000 Ft

Fedezet:

A B3 TAKARÉK-nál vezetett bankszámlán jóváírásra kerülő támogatási összeg.

Kiegészítő biztosíték, amennyiben szükséges:
Lehet ingatlan, vagy az AVHGA 80%-os készfizető kezessége, amennyiben az igénylő használatában lévő terület tulajdoni aránya nem éri el az 50%-ot.


 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak.

A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A kölcsön igénylésének feltételeiért, és további részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal bármely fiókunkhoz, vagy tekintse meg weboldalunkat és vonatkozó hirdetményünket.

A B3 TAKARÉK szövetkezet aktív hirdetményei