1. Kezdőlap
  2. Panaszkezelés

Panaszkezelés

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleinket, hogy a B3 TAKARÉK Szövetkezet Panaszkezelési Szabályzatát lent a csatolt dokumentumoknál érhetik el!

Az alábbiakban találják a panaszok előterjesztésére a Magyar Nemzeti Bank által elkészített nyomtatványmintát. Ügyfeleink a panaszukat akár nyomtatványmintán is előterjeszthetik, de a nyomtatványminták alkalmazása nem kötelező, tehát saját szavaikkal is megfogalmazhatják panaszukat.

 

Amennyiben a panaszukat saját szavaikkal fogalmazzák meg, kérjük, hogy a szövegben szíveskedjenek feltüntetni a következő adatokat: név, születési név, születési hely és idő, anyja születéskori neve, lakcím, szerződésszám/számlaszám. Ezen adatok megadásával könnyebbé válik az Önök azonosítása, és ilyen módon a problémát a B3 Takarékszövetkezet is könnyebben tudja azonosítani. Amennyiben a panasz megtételére más személyt kívánnak meghatalmazni, javasoljuk, hogy a lent megtalálható meghatalmazás mintát használják.

 

Az elszámolással vagy forintosítással kapcsolatos panaszok előterjesztésére használható nyomtatványmintákat és az azokkal kapcsolatos tájékoztatást az elszámolási és forintosítási információk menüpont alatt találják.

 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a pénzintézetünk által nyújtott szolgáltatás minőségével kapcsolatosan panaszt kívánnak előterjeszteni, azt az alábbi módokon tehetik meg:

 

1.) Szóban:

a.) Személyesen: Bármely kirendeltségünkön nyitvatartási időben. A kirendeltségek elérhetőségét és nyitvatartási idejüket tartalmazó listát az oldalmenüben találja.

b.) Telefonon: a 06-21-2424-736 telefonszámon.

2.) Írásban:

a.) személyesen vagy más által átadott irat útján

b.) Postai úton a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelyére címezve: 8444 Szentgál, Fő út 30.

c.) Telefaxon: a 0688-506-506 telefonszámon

d.) Elektronikus levélben a hét minden napján 0-24 óráig, a panaszkezeles@b3takarek.hu e-mail címen.

 

Beérkezett panaszokat a B3 TAKARÉK Szövetkezet Panaszkezelési területe kezeli és bírálja el a fenti szabályzat alapján. A beérkezett panaszokra azok kézhezvételétől számított 30 napon - pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz esetén a 15 munkanapon - belül válaszolunk a hatályos jogszabályi előírásokat betartva.

A B3 TAKARÉK Szövetkezet panaszkezelésről szóló részletes tájékoztatóját lent a csatolt dokumentumoknál érhetik el.

 

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények