1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Számlavezetés
  4. TAKARÉK AKTIVITÁS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA

TAKARÉK AKTIVITÁS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA

Ha Ön 180 000 Ft feletti havi nettó jövedelemmel rendelkezik és aktívan használja bankszámláját, bankkártyáját, előnyben részesíti az internetes bankolást és kedvezményes havidíjú bankszámlát keres, a Takarék Aktivitás Lakossági Bankszámlát az Ön igényeire szabtuk.

A Takarék Aktivitás Lakossági Bankszámla 0-Ft-os díjú szolgáltatásai:

  • Bankkártyás vásárlás belföldön és külföldön egyaránt
  • NetBank szolgáltatásokhoz való hozzáférés

 

 

Kedvezmények:

  • Kedvező díjjal teljesülnek csoportos beszedési megbízásai, rendszeres átutalásai, illetve elektronikus csatornán kedvező díjjal végezhet eseti forint átutalást.
  • Kedvezményes számlavezetésben részesül1, amennyiben az adott hónapban - a megfigyelési időszak alatt2- a bankszámlára összesen legalább 180.000 Ft-os jóváírás érkezik3 és terhére minimum 5 db, összesen minimum 50 000 Ft értékű terheléses tranzakciót4hajt végre, valamint a bankszámlához e-számlakivonat igénylése történik.
  • 18 év alatti gyermekének Takarék Családi Kedvezménnyel a Hirdetményben található feltételek esetén 0 Ft lehet a Takarék Lakossági Bankszámla+ havi számlavezetési díja.

 

 

További szolgáltatások:

Az egész világon - a VISA vagy a Mastercard kártyatársaság logójával ellátott helyeken - biztonságosan vásárolhat és pénzt vehet fel bankkártyájával, melyről az SMS szolgáltatásnak köszönhetően azonnal értesülhet.

 

Megtakarításait lekötött betétben helyezheti el.

 

A forint bankszámlája mellett ajánljuk Takarék Lakossági Bankszámla+ Deviza számlánkat EUR, CHF, GBP vagy USD devizanemben is.

 

1 A feltételek nem teljesítése esetén a havi számlavezetési díj e-számlakivonattal 2 000 Ft, postai úton kiküldött számlakivonattal 2 200 Ft. A feltételek teljesítése esetén a havi számlavezetési díj e-számlakivonattal 200 Ft, postai úton kiküldött számlakivonattal 400 Ft.

2A kedvezményes számlavezetési díj havi forgalmi feltétel vizsgálata során a vizsgálati időszak a tárgyhónapot megelőző hónap 16. napjától a tárgyhónap 15. napjáig terjedő időszak

3Jóváírásként, a Bankszámlán jóváírásra került más ügyfél számlájáról beérkező átutalás kerül figyelembe vételre; a Hitelintézet nem veszi figyelembe a lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírásokat.

4 A havi terhelés vizsgálatnál a Bankszámlán ügyfél által megadott megbízások (tartozik forgalom) kerülnek figyelembe vételre, kivéve: pénztári illetve bankkártyás készpénzfelvételek, kölcsöntörlesztés, betéti és befektetési tranzakciók, saját számlák közti átvezetések, jutalék-, kamatelszámolások, sztornírozott tételek (vagyis eseti és rendszeres átutalások, csoportos beszedési megbízások, bankkártyás vásárlások). Kártyás vásárlás esetén a Bankszámlához kapcsolt, bankkártyával történt sikeres tárgyhavi vásárlások összesen összege kerül figyelembe vételre a vásárlás időpontja alapján.)

 

 A tájékoztatás nem teljes körű, további részleteket és feltételeket, valamint a bankszámlák számlavezetési és tranzakciós díjaira vonatkozó információkat a Hirdetmény, az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A honlapon szereplő Lakossági Bankszámla termékek kizárólag a www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok weboldalon  feltüntetett Takarékcsoport tagok értékesítési hálózatában érhetőek el.

 

A Takarék bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.oba.hu és a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.

Hirdetmények