1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Számlavezetés
 4. TAKARÉK DÍJFARAGÓ LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA

TAKARÉK DÍJFARAGÓ LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA

Szeretné minél kevesebb időráfordítással, sorban állás nélkül, határidőre befizetni havi közüzemi számláit? Ajánljuk, fizesse csoportos beszedési megbízással! Jó választás lehet az Ön számára a Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla.

Ezt a termékünket azon Ügyfeleinknek ajánljuk, akiknek jövedelme bankszámlára érkezik, szívesen élnek az elektronikus szolgáltatások nyújtotta lehetőségekkel.

 

A Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla 0 Ft-os díjú szolgáltatásai:

 • Bankkártyás vásárlás belföldön és külföldön egyaránt
 • NetBank szolgáltatásokhoz való hozzáférés
   

Kedvezmények:

 • Kedvező díjjal teljesülnek csoportos beszedési megbízásai, rendszeres átutalásai, illetve elektronikus csatornán kedvező díjjal végezhet eseti forint átutalást.1Kedvezményes számlavezetésben részesül1, amennyiben az adott hónapban - a megfigyelési időszak2 alatt- a bankszámlára összesen legalább 90.000 Ft-os jóváírás érkezik3 - akár több részletben - és terhére minimum 5 db, összesen minimum 50 000 Ft értékű terheléses tranzakciót4 hajt végre, valamint a bankszámlához e-számlakivonat igénylése történik.1
 • 18 év alatti gyermekének Takarék Családi Kedvezménnyel a Hirdetményben található feltételek esetén 0 Ft lehet a Takarék Lakossági Bankszámla+ havi számlavezetési díja.
   

További szolgáltatások:

 • Az egész világon - a VISA vagy a Mastercard kártyatársaság logójával ellátott helyeken - biztonságosan vásárolhat és pénzt vehet fel bankkártyájával, melyről az SMS szolgáltatásnak köszönhetően azonnal értesülhet.
 • Megtakarításait lekötött betétben helyezheti el.
 • A forint bankszámlája mellett ajánljuk Takarék Lakossági Bankszámla+ Deviza számlánkat EUR, CHF, GBP vagy USD devizanemben is.
   

1A feltételek nem teljesítése esetén a havi számlavezetési díj e-számlakivonattal 1 500 Ft, postai úton kiküldött számlakivonattal 1 700 Ft. A feltételek teljesítése esetén a havi számlavezetési díj e-számlakivonattal 200 Ft, postai úton kiküldött számlakivonattal 400 Ft.

A kedvezményes számlavezetési díj havi forgalmi feltétel vizsgálata során a vizsgálati időszak a tárgyhónapot megelőző hónap 16. napjától a tárgyhónap 15. napjáig terjedő időszak.

Jóváírásként, a Bankszámlán jóváírásra került más ügyfél számlájáról beérkező átutalás kerül figyelembe vételre; a Bank nem veszi figyelembe a lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírásokat.

4 A havi terhelés vizsgálatnál a Bankszámlán ügyfél által megadott megbízások (tartozik forgalom) kerülnek figyelembe vételre, kivéve: pénztári illetve bankkártyás készpénzfelvételek, kölcsöntörlesztés, betéti és befektetési tranzakciók, saját számlák közti átvezetések, jutalék-, kamatelszámolások, sztornírozott tételek. (vagyis eseti és rendszeres átutalások, csoportos beszedési megbízások, bankkártyás vásárlások. Kártyás vásárlás esetén a Bankszámlához kapcsolt, bankkártyával történt sikeres tárgyhavi vásárlások összesen összege kerül figyelembe vételre a vásárlás időpontja alapján.)

 

A tájékoztatás nem teljes körű, további részleteket és feltételeket, valamint a bankszámlák számlavezetési és tranzakciós díjaira vonatkozó információkat a Hirdetmény, az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A honlapon szereplő Lakossági Bankszámla termékek kizárólag a www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok weboldalon  feltüntetett Takarékcsoport tagok értékesítési hálózatában érhetőek el.

A Takarék bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.oba.hu és a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.

Hirdetmények