1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Mezőgazdaság
 4. Takarék Közraktári jegy fedezet mellett történő finanszírozás

Takarék Közraktári jegy fedezet mellett történő finanszírozás

Betakarítás után nem kell azonnal értékesítenie gabonáját ahhoz, hogy készpénzhez jusson, kivárhat egy Ön számára kedvezőbb piaci árfolyamot. Forgóeszköz szükségletének kielégítésére, átmeneti likviditási hiányának áthidalására vegye igénybe közraktári jegy fedezetű kölcsönünket!

Kinek ajánljuk?

Szövetkezeti Hitelintézetünk ügyfeleinek forgóeszköz szükséglet kielégítésére, átmeneti likviditási hiány áthidalására.

Azon gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők, akik rendelkeznek a betárolt, tőzsdén (BÉT) jegyzett árral rendelkező árukészletükről a Takarékbank részéről elfogadott közraktár által kiállított tehermentes közraktári jeggyel. Amennyiben a kölcsönt igénylő főtevékenysége (4611) és/vagy árbevételének több, mint 50 %-a terménykereskedelemből származik, az ügylet mögé kötelező jelleggel intézményi garantőr kezességét (80%-os mértékben) szükséges bevonni. Minden egyéb ügylet esetén az intézményi kezes és a közraktári jegyen felüli egyéb biztosíték bevonása opcionális.

 

Kölcsön összeg:

 • minimum összeg: 10 MFt
 • maximum összeg: 200 MFt AVHGA-val, 500 MFt AVHGA nélkül

 

Kölcsön futamideje:

 • 91 naptól- 12 hónapig

 

Kölcsön kamata:

 • Ügyleti kamat: 1 havi BUBOR + kamatfelár
 • Egyéb díjak, költségek: Hirdetmény szerint

 

Ügyfélkörrel szemben támasztott követelmények:

 • mikro-, kis- és középvállalkozás, azaz aki a KKV törvény hatálya alá tartozik;
 • nincs esedékessé vált és ki nem fizetett köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság a számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • gazdasági társaság ügyfél ellen nincs folyamatban felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás;
 • nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás (kivéve átütemezett NAV végrehajtási eljárás);
 • egyéni vállalkozó, őstermelő nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
 • rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt jogerős hatósági engedélyekkel;
 • nincs folyamatban el nem bírált cégbírósági bejegyzési kérelem miatti eljárás;
 • a cégnyilvántartásba/hatósági nyilvántartásba bejegyezték, onnan nem törölték
 • adószáma felfüggesztésre vagy törlésre nem került, vagy adószám felfüggesztésére vagy törlésére irányuló eljárás nincs folyamatban;
 • nincs KHR-ben nyilvántartott késedelmes tétele, negatív információja;
 • a kérelem beadásának időpontjában a közraktárban elhelyezett árura kiállított közraktári jegy árujegyének és a zálogjegyének egyaránt birtokban kell lennie;
 • A B3 TAKARÉK Szövetkezetnél pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, amelyen a döntés szerint i hitelarányos számlaforgalmat kell bonyolítania;

 

Hitelkérelemhez általánosan benyújtandó dokumentumok

 • Hitelkérelem (K1. és K2. számú melléklet);
 • Kiegészítő adatlap;
 • A központi Hitelkockázat-kezelési Szabályzat szerinti ügyfél azonosítási adatlap és Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat és nyilatkozat a Szövetkezeti Hitelintézettel/Takarékbankkal fennálló kapcsolatokról;
 • az ügyfél hatályos létesítő okirata, valamint aláírási címpéldány illetve egyéni vállalkozói/őstermelői igazolvány;
 • a hitelkérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolás (NAV) vagy a Szövetkezeti Hitelintézet általi ellenőrzése és dokumentált igazolása annak, hogy az ügyfél szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban;
 • Készfizető kezesi adatlap(ok) (Fogyasztói kezes esetén a központi Hitelkockázat-kezelési Szabályzat mellékletét[1], egyéb esetekben jelen termékszabályzat K3. számú mellékletét kell alkalmazni);
 • Közraktári jegy (áru- és zálogjegy) a jogszabályban előírt törvényes kellékkel
 • Közraktári szerződés
 • Bérleti szerződés művi közraktározás esetén
 • Minőségi bizonyítvány
 • Biztosításról szóló igazolás

 

A számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások esetén be kell nyújtani továbbá

 • az ügyfél legutolsó két, lezárt üzleti év éves beszámolója a kapcsolódó mellékletekkel és az ehhez tartozó főkönyvi kivonatot és a rendelkezésre álló legfrissebb (de 3 hónapnál nem régebbi) főkönyvi kivonatot

 

Az SZJA tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, őstermelők esetében be kell nyújtani továbbá:

 • az ügyfél előző két lezárt működési évéről szóló szja. bevallását a megfelelő pótlapokkal és EBEV nyugtával együtt valamint
 • Biztosítékok:
  • Közraktári jegy üres forgatmánnyal a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél történő óvadékba helyezése (Kizárólag a Takarékbank által minősített közraktárak által kibocsátott közraktári jegyek fogadhatóak el fedezetként)
  • Közraktár nyilatkozata vagy igazolása a közraktárba elhelyezett árura kötött biztosítási szerződésről vagy amennyiben ez nem áll rendelkezésre akkor az Adós által kötött biztosítási szerződés(ek)/kötvény másolata B3 TAKARÉK Szövetkezet részére történő benyújtása, a biztosítási díjfizetés igazolása és a biztosító nyilatkozata a B3 TAKARÉK Szövetkezet javára bejegyzett hitelbiztosítéki záradékról.
  • Egyéb, ami hitelbírálat során előírásra kerül (Pl: kezesség, AVHGA, ingatlan)

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A vonatkozó kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményekben, az Általános Szerződési Szabályban és az Üzletszabályzatban. A részletes feltételekről érdeklődjön a szövetkezeti hitelintézetek kollégáinál!

Hirdetmények