1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Mezőgazdaság
 4. Támogatások előfinanszírozása

Támogatások előfinanszírozása

Ne várjon ha nem muszáj! A területalapú támogatásokat előfinanszírozó konstrukcióval Ön is mindent a maga idejében végezhet el. 
Szabadon felhasználható kölcsönösszeg, tárgyi fedezet nélkül. Egyszerűen, gyorsan akkor, amikor Önnek szüksége van rá!

Miért előnyös a konstrukció?

Azért, mert

 • az igényelt kölcsönösszeg szabadon felhasználható,
 • nincs szükség tárgyi fedezetre,
 • a visszafizetés elsődleges forrása a kifizető szerv által utalt támogatás összege,
 • az előfinanszírozás igénylése már az adott évi támogatási kérelem MÁK-hoz történő benyújtása előtt megtörténhet

 

A támogatásra jogosultak köre
Európai Uniós forrásból és Központi Költségvetésből előfinanszírozható támogatásokra (egységes területalapú támogatás, zöldítés komponens, termeléshez kötött támogatás, átmeneti nemzeti támogatás, fiatal termelő támogatása) jogosult, a MÁK nyilvántartásában regisztrált mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók.

 

Előfinanszírozható közvetlen támogatások köre

 • egységes területalapú támogatás,
 • zöldítés komponens,
 • termeléshez kötött támogatások,
 • átmeneti nemzeti támogatások, 
 • fiatal termelők támogatása

 

Az igénylés feltételei

 • jogszerű földhasználat,
 • aktív gazda státusz,
 • köztartozás mentesség,
 • mezőgazdasági tevékenység folytatása,
 • MÁK regisztráció,
 • MÁK felé bejelentett támogatási célszámla, adott támogatásra való jogosultság és az adott támogatási forma részletes feltételeinek való megfelelés,
 • B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett számla,
 • köztartozás mentesség,
 • az igénylő ellen nem folyik MÁK által indított eljárás jogosultatlanul igénybe vett támogatás vagy egyéb okok miatt,
 • az igénylő ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolás,
 • az igénylőnek nincs lejárt KHR tétele,
 • hitelképesség

 

Szükséges dokumentumok köre

Gazdálkodó szervezet esetén:

 • társasági szerződés vagy alapító okirat vagy alapszabály 
 • cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta,
 • cégbírósági tanúsítvány (induló vállalkozás esetén),
 • 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat vagy annak hiteles másolata (működő vállalkozás esetén)
 • (Amennyiben a gazdálkodó szervezet az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó tevékenységét a cégbejegyzést megelőzően már megkezdte, és ezt a cégbejegyzés kérelmezésével egyidejűleg az Agrárkamaránál is bejelentette, úgy a cégbejegyzés megtörténtéig az Agrárkamara ideiglenes nyilvántartásba vételéről szóló igazolás is elfogadható.)
 • adóbejelentkezési lap, vagy az adószám igazolása,
 • vállalkozás képviselőjének személyazonosító okmányai

 

Egyéni vállalkozó esetén:

 • egyéni vállalkozói igazolvány vagy az önkormányzat által kiadott eredeti, pecsétes és jegyző/jegyző nevében aláírt igazolás vagy hatósági bizonyítvány,
 • személyazonosító igazolvány,
 • adóbejelentkezési lap, vagy az adószám igazolás,
 • agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba vételről szóló igazolás

 

Őstermelő esetén

 • érvényes őstermelői igazolvány

 

Valamennyi gazdálkodási forma esetében

 • MÁK regisztrációs igazolás
 • Támogatási célszámla bejelentésének visszaigazolása
 • Tárgyévet megelőző évi támogatási határozat és mellékletei
 • Amennyiben a tárgyévet megelőző támogatási határozat és mellékletei nem állnak rendelkezésre, számlakivonat, melyen igazolni tudja, az előző évi támogatás kiutalását
 • Amennyiben a tárgyévet megelőző támogatási határozat és mellékletei nem állnak rendelkezésre, tárgyévi támogatási igénylés
 • Jogszerű földhasználat igazolása
 • Állattartáshoz kapcsolódó támogatás esetén, rendelkeznie kell állatlétszámról szóló Hatósági bizonyítvánnyal (ENAR)

 

Igényelhető kölcsönösszeg
Az előfinanszírozott összeg SAPS + zöldítés esetén: 
53 000 Ft /ha - 60 000 Ft /ha *

 

Egyéb közvetlen agrártámogatás esetén:
a támogatási összeg 80-90%-a de kiegészítő fedezettel akár 100 % is lehet

 

Igényelhető minimum és maximum kölcsönösszeg: nincs meghatározva

 

* A tényleges finanszírozás összege függ a jogszabályokban és belső termékszabályzatban előírt feltételektől és a hitelbírálati folyamat eredményétől.

 

A kölcsön fő jellemzői

 • A kölcsön végső lejárata: 2019. július 30.
 • AKCIÓS kondíció 2018. július 15-ig
 • Kamatfizetés: negyedévente esedékes, mértéke 3 havi BUBOR + 3% / év

 

Egyéb költségek:

 • egyszeri kezelési költség: 0,75% min. 10 000 Ft
 • egyszeri hitelbírálati díj: 0,5%, min. 20 000 Ft, de max. 100 000 Ft

 

Fedezet:

A B3 TAKARÉK-nál vezetett bankszámlán jóváírásra kerülő támogatási összeg.

 

Kiegészítő biztosíték, amennyiben szükséges: 
Lehet ingatlan, vagy az AVHGA 80%-os készfizető kezessége, amennyiben az igénylő használatában lévő terület tulajdoni aránya nem éri el az 50%-ot.

 


 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak.

 

A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A kölcsön igénylésének feltételeiért, és további részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal bármely fiókunkhoz, vagy tekintse meg weboldalunkat és vonatkozó hirdetményünket.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények